Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เกษตรลูกพระบิดา ถิ่นบินหลาแดนใต้”
                    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เกษตรลูกพระบิดา ถิ่นบินหลาแดนใต้” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 12 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ซึ่งนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันทักษะการ
ตอนสุกร, การรีดเต้านมเทียม, การแข่งขันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการผลิผลิตสุกร ยังได้รับตำแหน่ง Miss 4 จอบ มาครองได้สำเร็จ