Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ
                         วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 คุณครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 623 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 525 ตัว ให้กับเกษตรกร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง