Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่40แม่โจ้เกมส์

              นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่40“แม่โจ้เกมส์” ระหว่างวันที่28 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2556ณสนามกีฬาอินทนิลและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันขบวนพาเหรด ประเภทขนาดเล็ก