Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารจาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี