Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ตรวจโรงฆ่าเพื่อให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล
             วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นักวิจัย พร้อมด้วยทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในโครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่า ร่วมกับสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ (แมกบีฟ) เข้าตรวจพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ และออกตรารับรองเครื่องหมายฮาลาล ให้แก่โรงฆ่าของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้