Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กีฬาสัตวศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3
             วันที่ 17 มกราคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกีฬาสัตวศาสตร์สัมพันธ์ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2557 ณ ลานหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี