Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ

              วันที่ 12-13 มีนาคม 2557นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 400 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 1,060 ตัว ให้กับเกษตรกรบ้านปูนะ และบ้านอื่น ๆ ในพื้นที่ จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง