Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ศึกษาดูงานด้านการผลิตไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง ณ บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
             วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง ณ บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดย ดร.รุ่งอรุณ การรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯได้ให้การต้อนรับและนำเสนอความเป็นมาของบริษัท การดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ พร้อมทั้งให้บุคลากรเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรของคณะฯ และการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป