Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ

         นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 1,102 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 1,540 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย และโครงการศึกษาการปลูก ชาน้ำมันบ้านปูนะ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557