Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับมอบไก่ไข่สาวจาก บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
             วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มอบไก่ไข่สาว จำนวน 200 ตัว พร้อมอาหารให้กับนักศึกษาในโครงการเลี้ยงสัตว์แลกค่าเทอม ภายใต้โครงการปลูกผักแลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี