Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
             วันที่ 15 กันยายน 2557 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้มอบไก่กระดูกดำ จำนวน 1,000 ตัว ให้กับ
เกษตรที่เข้าร่วมโครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อมของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.พุแค อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ
เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง