Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมการป้องกันโรคและสุขาภิบาลฟาร์มสุกร" โดยเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
             วันที่ 4 ตุลาคม 2564 บุคลากรคณะสัตวศาสตร์ นำโดย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าอบรม ให้แก่ พนักงานปฏิบัติงานฟาร์ม, นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานฟาร์ม ในหัวข้อ “การป้องกันโรคและสุขาภิบาลฟาร์มสุกร” ณ ฟาร์มสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี