Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การฝึกงานและเตรียมตัวทำงาน”
             วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การฝึกงานและเตรียมตัวทำงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 4 ปี เทียบเข้าเรียน โดยได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมชัย บุญนวชัย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท P&F agro industry เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี