Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560
             วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมดำหัว ผู้อาวุโสและทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี