Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน
             วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานภายในองค์กร ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณองอาจ สุขุมาลวรรณ์ ผู้บริหารทีม (ควบ) ทีมบริหารกิจการภาค และ คุณเสถียร โกเกียรติกุล หัวหน้าช่างเทคนิค (ควบ) ทีมบริหารกิจการภาค ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวปฏิบัติการลดใช้พลังงานให้กับผู้ศึกษาดูงาน