Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ตัวแทนอาจารย์ฯและนักศึกษาฯเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
             วันที่ 14 ก.ค.2563 อ.สพ.ญ.ดร. พชรพร ตาดี ตัวแทนอาจารย์สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางสาวผกาสินี ขาวแดง นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดห้วยงู อ.พร้าว จ.เชียงใหม่