Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ
             ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ ลงพื้นที่ฝึกอบรมการเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับพระราชทานไก่ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำจำนวน 15 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ และ ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ, ทหารในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 พัน 4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2561