Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประกวดดาว-เดือน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประกวดดาว-เดือน, ดาวเทียม และเดือนเทียม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี