Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เครือ BIS GROUP มอบทุนการศึกษา
             วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส ในเครือ BIS GROUP ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้กับนักศึกษา
สาขาการผลิตสุกร โดยมี น.สพ.เกรียงไกร โตธิรกุล ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 1208 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี