Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ, นายครรชิต ชมพูพันธ์, นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ ออกค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2559 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย, คอบวม และแบลคเลค ให้แก่โค-กระบือ, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว, ฉีดยา ถ่ายพยาธิและวิตามินบำรุงแก่สัตว์เลี้ยง, จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในหัวข้อ โรคและการรักษาโรคเบื้องต้น ในปศุสัตว์, การใช้สมุนไพรกำจัดพยาธิภายนอกในสัตว์ปีก และการทำดินโป่งสำหรับโค-กระบือ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่