Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นักวิชาการสัตวบาล (นายอภิชาติ หมั่นวิชา) นำทีมนักศึกษาสัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี