Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมการทำตุงไส้หมูและตุง 12 ราศี
             วันที่ 7 เมษายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดฝึกอบรมการทำตุงไส้หมูและตุง 12 ราศี เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ โดยมี นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี