Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ

         อาจารย์ นายสัตวแพทย์ภาณุพงศ์ มหาพรหม อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 600 ตัว และไก่กระดูกดำ
จำนวน 1,200 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย และโครงการศึกษาการปลูกชาน้ำมันบ้านปูนะ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการ
ผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557