Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สืบสานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2565
             วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร. ประภากร ธาราฉาย พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมในพิธี ร่วมสืบสานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา สาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมในพิธี ทอดกฐินถวาย ณ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ