Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การจัดการไก่หลังจากการขนส่ง”
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม LIVE สด ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ “การจัดการไก่หลังจากการขนส่ง” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำเนื้อหาและถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่กับผู้ชมที่สนใจ โดยผู้แนะนำและตอบคำถาม ได้แก่คณาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, อาจารย์ ดร.สภารักษ์ คำพุฒ, อาจารย์ยุทธนา สุนันตา และนายครรชิต ชมภูพันธ์