Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
             วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี สัตวแพทย์หญิงณัฐฌา สาททอง จากปศุสัตว์อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี