Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักเรียนโรงเรียนต้นกล้า เข้าศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 22 มีนาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนต้นกล้า พร้อมด้วยครูผู้ดูแล จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิชาการ สัตวบาลเป็นผู้บรรยาย