Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
             วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมดำหัว ผู้อาวุโส ประจำปี 2565 โดยมีบุคลากรทั้งจากคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป ณ โรงประชุมอาคาร โซนบี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี