Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์เชียงใหม่
             วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย ทั้งนี้ มีคณะผู้บร... ดูเพิ่มเติม