Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
             ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2557 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
จำนวน 1,300 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 200 ตัว ให้กับโครงการศึกษาการปลูกชาน้ำมันบ้าน ปูนะ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมือง
สายพันธุ์ประดู่หางดำ และโครงการผลิตไก่กระดูกดำเพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง