Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022
             วันที่ 22 ตุลาคม 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนว แนะนำหลักสูตรของคณะฯ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในงาน THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022 จัดโดยสถาบันกวดวิชา J knowledge Tutor ณ. หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่