Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2561
             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2561 ณ อาคารปฏิบัติการสัตว์ปีกและสุกร เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน บุคลากร และนักศึกษา ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันทำกระทงจากใบตอง และการแข่งขันโคมไฟประดับตามแบบฉบับของชาวล้านนา