Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนบ้านปลาดาว เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ปีก
             วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านปลาดาว จำนวน 20 คน เข้าเข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ปีกของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้