Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
             วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าศึกษาและเยี่ยมชมโครงการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม หัวหน้าโครงการให้การต้อนรับ