Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
Prof. Dr. Koh-en Yamauchi เข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
             วันที่ 16 ธันวาคม 2556 Prof.Dr.Koh-en Yamauchi เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Kagawa University, Japan ในระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ