Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “นักขายมืออาชีพ”
             วันที่ 22 มกราคม 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเบทาโกร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นักขายมืออาชีพ” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี