Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมบายเนียร์สัมพันธ์
             วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมบายเนียร์สัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่4 จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ในธีมงาน “อาชีพในฝัน” โดยมี ผศ.ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะฯ เข้าร่วม ณ ลานจอดรถโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้