Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ สำรวจและรับฟังปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้อ ของชาวบ้าน ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
             วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ยุทธนา สุนันตาและ อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ร่วมกับวิทยาลัยบริหาศาสตร์ เพื่อสำรวจและรับฟังปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้อ ของชาวบ้านที่ได้รับจากโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อดูโจทย์ และปัญหาในการเลี้ยง เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านการจัดการอาหาร และสุขภาพ รวมถึงวางแผนการอบรมการเลี้ยงการจัดการไก่ ณ เขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่