Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
             อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ งานเสวนา “เลี้ยงโคดี มีตังค์ใช้ ต้องโคไทยแบรงกัส” เป็นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์โคแบรงกัส ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดย สมาคมไทยแบรงกัส ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563