Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
             วันที่ 23 ธันวาคม 2562 บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Ling-Ling Lo หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ จาก Chinese Culture University, Taiwan เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แนวทางความร่วมมือในการการเรียนการสอน และการวิจัย ร่วมกับคณาจารย์คณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม 1208 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2562