Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2557

         เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาและดำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทย และได้จัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองในช่วงเช้า ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี