Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ

         เมื่อวันที่ 17,18 และ 23 เมษายน 2557นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 1,770 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 1,360 ตัว ให้กับโครงการชาน้ำมันปูนะ และหมู่บ้านอื่น ๆ ในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง