Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์แม่โจ้จิตอาสา
             วันที่ 24 เมษายน 2563 บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วยกันพับแผ่นพับส่งเสริมการปลูกผัก ในกิจกรรมแรงงานจิตอาสาช่วยบรรจุเมล็ดพันธุ์ผัก ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย "สู้ภัยโควิด 19" ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี