Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
             วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงาน "นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ" ณ หอประชุมเฉลิมชนม์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่