Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

การประกวดไก่พื้นเมืองไทย

                     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวดไก่ พื้นเมืองไทยในงาน “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน” ณ อาคารแผ่พืชน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด