Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 10
             วันที่ 24 มกราคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวดมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนกเขาชวาเป็นอาชีพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ณ สนามแข่งขันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด