Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักเรียนโรงเรียนนภาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 24 มกราคม 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ จำนวน 21 คน และครูผู้ควบคุม 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโคนม- โคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี