Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 47 “โจโจ้เกมส์”ประจำปี 2566
             วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 47 “โจโจ้เกมส์”ประจำปี 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมในพิธี กิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ นักศึกษาด้านร่างกาย และจิตใจ มีความรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ กรีฑา แบดมินตัน และเปตอง และมีการแข่งขัน ขบวนพาเรด สแตนเชียรและเชียร์หลีดเดอร์ ซึ่งได้มี่การจัดการแข่งขั้นระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้