Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม พิธีถวายพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
             วันนพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาดอกไม้หอมสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร ครบรอบปีที่41 กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่