Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567
             วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน แนะนำ ให้ความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดี, ผู้บริหาร, อาจารย์ และนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1213 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี